FCM
Drooker

„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty“

T. G. Masaryk
logo
Internetový deník pro šíření svobodných informací a kritickou diskusi

Novoroční projev Angely Merkelové: Jsme silní a zvládneme to. Naše země roste

PŘEPIS PROJEVU + VIDEOrepro YouTube.com
Foto: repro YouTube.com
Autor: Jan Martínek
Svět

Přinášíme vám v plném znění novoroční projev Angely Merkelové, který byl mimo jiné výjimečný tím, že se kvůli velkému počtu uprchlíků německá kancléřka snažila oslovit i je. Proto byl odvysílán s arabským a anglickým překladem. Přečtěte si celý překlad:

Vážení spoluobčané,

již před rokem, během silvestrovského večera 2014, jsme vzpomínali na rok plný válek a krizí. Některé, jako epidemie eboly, mezitím z titulků zmizely. Jiné události, které nás znepokojovaly již v uplynulém roce, ze své tíživosti nic neztratily. Bohužel. K nim patří válka v Sýrii a bestiální vraždění teroristickou organizací Islámský stát. Před rokem jsem během silvestrovského večera pronesla: jedním z důsledků těchto válek a krizí je, že se od konce druhé světové války ve světě nenacházelo tolik uprchlíků. Mnoho z nich doslova uniklo smrti. Je samozřejmostí, že jim pomáháme a že poskytujeme útočiště těm, kteří u nás hledají pomoc.

Dnes večer tato slova opakuji, neboť jsme zřídka zažili rok plný takových výzev, které by vyžadovaly slova bezprostředně měnit v činy. Rok 2015 takovým rokem byl. A proto bych dnes chtěla říci především jedno slovo: Děkuji. Díky za spontánní, ohromující a opravdu dojemnou vlnu pomoci, kterou jsme letos zažili, kdy na sebe tisíce lidí vzaly často životu nebezpečné riziko, aby u nás našly bezpečí. Děkuji bezpočtu dobrovolníků za jejich lidskost a odhodlání, které už navždy zůstanou ve vzpomínkách na rok 2015. Děkuji všem pomocníkům z povolání, děkuji všem policistům a vojákům za jejich službu, děkuji zaměstnancům spolkových, zemských i obecních úřadů. Ti všichni dělají mnohem více, než je jejich povinností. Všichni, dobrovolníci i zaměstnanci, spolu dokázali něco vynikajícího a dokazují to stále, i v tuto chvíli.

Je nepochybné, že příchod tak ohromného počtu lidí bude ještě hodně vyžadovat. Bude to stát čas, sílu a peníze – především s ohledem na integraci těch, kteří se rozhodnou u nás zůstat natrvalo. Při tom se chceme a musíme poučit z chyb minulosti. Naše hodnoty, tradice, smysl pro spravedlnost, naše řeč, naše zákony a naše pravidla jsou nositeli naší společnosti a jsou základním předpokladem pokojného a respektem se vyznačujícího soužití všech lidí v naší zemi. To platí pro každého, kdo u nás chce žít. Ze zdařeného přistěhovalectví ale země vždy profitovala – hospodářsky i společensky.

Stejně tak je nepochybné, že naše země již zvládla tolik velkých výzev a vždy na nich vyrostla. 3. října jsme slavili 25. výročí sjednocení. Není velkolepé, kde se dnes, o 25 let později, nacházíme? Jako národ jsme opět srostli. Máme nejnižší nezaměstnanost a nejvyšší zaměstnanost za dobu sjednoceného Německa. Spolkový rozpočet je již dva roky po sobě bez dluhů. Reálné mzdy rostou, naše hospodářství je odolné a inovativní. Jsem přesvědčená, že pokud současné přistěhovalectví a integraci správně uchopíme, je velkou šancí pro naši budoucnost. Vycházíme totiž z obrovského zapojení občanů a disponujeme obsáhlým konceptem politických opatření.

Na národní i mezinárodní úrovni pracujeme na lepší ochraně vnějších hranic Evropy, na přeměně ilegální imigrace v legální, na potírání příčin migrace, čímž trvale a výrazně snížíme počet uprchlíků. Výrazně se podílíme i na boji proti teroru Islámskému státu. Naši vojáci nasazují své životy v obraně našich hodnot, bezpečnosti a svobody. K tomu jim ze srdce děkuji. I příští rok bude záležet především na jednom: na naší soudružnosti. Je důležité, abychom vždy naslouchali argumentům druhých, i když budou starostem a šancím přikládat jinou váhu než my. Je důležité, abychom se nenechali rozdělit: generačně, sociálně, nebo na starousedlíky a nově příchozí. Nenásledujme ty, kteří si s chladem a nenávistí v srdcích sami pro sebe osobují být Němci a všechny ostatní vylučují. Je důležité, abychom i v budoucnu zůstali zemí, ve které můžeme být sebevědomí a volní, empatičtí a otevření světu – s radostí z úspěchů, z dobrého pocitu, když ze sebe vydáme to nejlepší. To platí pro hospodářství, zaměstnance a zaměstnavatele, aby tím dále rozvíjeli sílu sociálně-tržního hospodářství, ale také pro vědu, umění a kulturu. Zkrátka pro každý ve svém vlastním oboru a životě.

A samozřejmě také pro sport, až budou v nadcházejícím roce naši atleti bojovat o medaile a nejlepší osobní výkony na olympijských a paraolympijských hrách, nebo až se naši fotbaloví mistři světa budou ve Francii snažit získat i titul mistrů Evropy.

Milí spoluobčané, je pravdou, že se právě nacházíme v době plné výzev. Ale je také pravdou, že to dokážeme, protože Německo je silnou zemí. V tomto smyslu nám všem dohromady přeji mnoho zdraví, síly, důvěry a boží požehnání v roce 2016.

Podívejte se na videozáznam projevu: